Моя Земля – інформаційна підтримка земельної реформи та земельних відносин в Україні.
   
     

Останні зміни
8/10/2013


"К нам едет ревизор"

 

    ГоловКРУ, 14/07/2010:

 

     Про результати ревізій у системі Держкомзему

    Органами державної контрольно-ревізійної служби упродовж І-ІІ кварталів поточного року проведено планові ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності у системі Державного комітету із земельних ресурсів України, у тому числі щодо використання коштів Стабілізаційного фонду для здійснення заходів з безоплатних оформлення і видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки, за 2009 рік та І квартал 2010 року.

    Зазначені контрольні заходи засвідчили масові порушення фінансової дисципліни при витрачанні Держкомземом коштів Стабілізаційного фонду, що призвело до нанесення збитків державі на суму близько 190 млн грн або 63 % від загального обсягу виділених коштів.

    Зокрема, підготовка і реалізація постанови КМУ від 05.08.2009 № 844 «Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України» керівництвом Держкомзему здійснювались вкрай не професійно.

    Так, на порушення Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950, Держкомзем (Голова Кулініч О.М.) як головний розробник проекту постанови КМУ від 05.08.2009 № 844 не здійснив його погодження з Мінфіном, не забезпечив проведення визначеної законодавством правової експертизи в Мін’юсті та не погодив перерозподіл коштів Стабфонду з комітетами Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності та з питань бюджету.

    При цьому початковий розмір фінансування вказаних завдань становив майже 6 млрд грн, однак вже через місяць зазначені асигнування з бюджету за поданням Держкомзему було зменшено до 508 млн грн, або більше ніж у 10 разів.

    Про нереальність виконання Постанови № 844 свідчать і результати виконання планових показників, передбачених постановою КМУ від 05.08.2009 № 844 та визначених у паспорті бюджетної програми.

     Зокрема, за рахунок Стабілізаційного фонду у 2009 році планувалося наділити державними актами на право власності на земельні ділянки понад 6,4 млн громадян України. За таких умов необхідно було видавати 1 державний акт кожні 2-3 секунди.

     Натомість станом на 01.01.2010 при фактичному спрямуванні із Стабілізаційного фонду Держкомзему 298 млн грн громадянам фактично видано майже 620 тис. шт. державних актів, що становить близько 10 % запланованого обсягу. На 01.03.2010 було видано майже 1 млн шт. державних актів або 16 % запланованого обсягу.

    Незважаючи на незадовільний стан виконання Постанови № 844, Держкомзем і його територіальні органи ігнорували норми чинного законодавства.

    Зокрема, ст. 9 Закону України від 19.06.2003 № 963 «Про державний контроль за використанням та охороною земель» передбачено, що державний контроль за використанням та охороною земель у системі центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів здійснює Державна інспекція з контролю за використанням та охороною земель (далі – Держземінспекція) і її територіальні органи.

    У той же час Кабінет Міністрів України, за поданням Держкомзему, в особі Голови Кулініча О.М., Постановою № 901 ліквідував Держземінспекцію та її територіальні органи з подальшим їх включенням до складу Держкомзему та його відповідних територіальних органах.

    Таким чином, зазначені вище дії Держкомзему призвели до суттєвого зниження (в середньому на 75 %) державного контролю за використанням та охороною земель в Україні.

    Незважаючи на фінансову кризу в країні та запроваджений жорсткий режим економії бюджетних коштів органами Державного казначейства практично у «ручному» режимі здійснювалось фінансування заходів з безоплатних оформлення і видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки, які як до захищених статей видатків, так і до першочергових не відносяться.

    При цьому територіальними органами Держкомзему у кінці 2009 року через органи Державного казначейства з грубим порушенням вимог нормативно-правових актів без підтвердних первинних документів (укладених договорів на виконання робіт) було проведено авансування ДП «Центр державного земельного кадастру» та регіональних науково-дослідних та проектних інститутів землеустрою і державних картографічних підприємств за рахунок коштів Стабілізаційного фонду на суму понад 171 млн гривень.

    Сума компенсації за виготовлення технічної документації до державного акта на право власності на земельну ділянку у розмірі 113,16 грн не покривала витрат виконавців на їх виготовлення (ДП «Центр державного земельного кадастру», регіональних науково-дослідних та проектних інститутів землеустрою і державних картографічних підприємств). Адже вартість робіт з виготовлення технічної документації становила від 200 до 800 гривень.

    Таким чином, до виконання передбачених Постановою 844 заходів Держкомземом залучено кошти зазначених державних підприємств, що негативно вплинуло на результати їх діяльності та фінансовий стан.

    При цьому виконавцями робіт за попередніми підрахунками понесено додаткових витрат на суму майже 60 млн гривень.

    Внаслідок несвоєчасної видачі Держкомземом копій переоформлених ліцензій регіональним філіям Центру ДЗК, ними протягом кількох місяців 2009 року всупереч частини 7 статті 14 Закону № 1775 проводились окремі види господарської діяльності на загальну суму 24,7 млн гривень.

    Також виконавцями робіт через оплату послуг із проведення Всеукраїнської наради з організації безоплатної видачі громадянам актів на землю, яка за своїм змістом була схожа на піар-акцію колишнього Прем’єр-міністра України Тимошенко Ю.В. та відзначення чергового Дня землевпорядника (за умови фінансової кризи в державі), понесено зайвих витрат на 288 тис. гривень.

    Центральним апаратом Держкомзему із отриманого фінансування зі Стабілізаційного фонду на виготовлення і розсилання повідомлень громадянам України про набуття права на безоплатні оформлення і видачу державних актів на право власності на землю через низку посередників використано 10,2 млн грн, у яких від такої операції залишилось майже 4,7 млн грн доходів.

     У той же час державне підприємство УДППЗ «Укрпошта», яке фактично виконувало всі роботи із розсилання повідомлень громадянам, отримало збитків на суму майже 6 млн гривень.

    Одночасно Держкомземом вкрай незадовільно сформовано списки поінформованих про безоплатне оформлення та видачу державних актів на право власності на земельні ділянки громадян.

    Як наслідок, більше 180 тис. шт. повідомлень, на виготовлення яких витрачено близько 280 тис. грн. бюджетних коштів, повернулась до філій УДППЗ «Укрпошта» та територіальних органів Держкомзему через брак адресатів (смерті, зміни місця проживання тощо).

    Внаслідок не забезпечення територіальними органами Держкомзему контролю за якістю виготовленої технічної документації із землеустрою незаконно витрачено коштів Стабілізаційного фонду на суму понад 12 млн гривень.

    Також контрольними заходами встановлено непоодинокі випадки залучення виконавцями робіт з виготовлення технічної документації сторонніх суб’єктів господарювання, чим порушено вимоги Постанови № 844.

    Таким суб’єктам господарювання Миколаївською регіональною філією ДП «ЦДЗК», Волинським, Житомирським, Львівським та Черкаським науково-дослідними та проектними інститутами землеустрою безпідставно сплачено близько 1,4 млн гривень.

    Водночас проведеними контрольними заходами виявлено одну із схем легалізації хабарів у сфері земельних відносин.

    Зокрема, орендуючи приміщення Севастопольської філії Центру ДЗК, комерційна структура, яку очолює донька директора вказаної філії, за послуги із надання консультацій по питаннях оформлення державних актів на право власності на земельні ділянки громадянам України ніби то «для прискорення процесу надання необхідного документу», отримувала плату від фізичних осіб у розмірі 1250 грн за одиницю. При цьому її загальний дохід від такої тільки операції у 2009 році склав 3,3 млн гривень. Натомість філія Центру ДЗК за аналогічну послугу отримувала 18 грн або 47,6 тис. грн за 2009 рік.

    Через оплату бюджетними коштами вартості технічної документації, фактично сплаченої коштами громадян до набрання чинності постанови КМУ від 05.08.2009 № 844 або авансування робіт із виготовлення технічної документації у 2010 році, за умови, що такі роботи вже виконані та оплачені у 2009 році, державі задано майже 1 млн грн збитків.

    Зокрема, тільки у Івано-Франківській області виявлено 521 випадок відшкодування за рахунок коштів Стабілізаційного фонду вартості технічної документації, яка раніше була сплачена коштами громадян. Загалом по Україні встановлено близько 900 таких випадків.

    Хмельницькою філією ЦДЗК до реєстру фінансових зобов’язань щодо виконання робіт з виготовлення техдокументації та реєстрації державних актів у 2010 році було безпідставно включено договори, за якими аналогічні роботи вже виконано та оплачено за рахунок бюджетних коштів у 2009 році.

    Як наслідок, Філією безпідставно отримано коштів Стабілізаційного фонду на суму 632 тис. гривень.

    Аналогічні випадки на 300 тис. грн виявлені також у АР Крим, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Черкаській та Чернігівській областях.

    У Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Київській та Чернівецькій областях установлено нестачу бланків державних актів на право власності на земельні ділянки у кількості 1,4 тис. штук.

    При цьому із 500 бланків державних актів, які зникли у Волинській області, 204 оформлені на громадян та зареєстровані у Київській області, з яких практично всі у Києво - Святошинському районі. Потрібно враховувати, що тіньова вартість одного бланка на право власності на земельну ділянку за мінімальним підрахунком становить близько 500 дол. США.

    Незадовільна кадрова політика у системі Держкомзему призвела до зниження професійного рівня спеціалістів із земельних питань.

    Так, установлено непоодинокі випадки, коли фаховий рівень (освіта та досвід роботи) прийнятих працівників не відповідав кваліфікаційним вимогам.

    Зокрема, у Київській та Сумській областях установлено, що на посади інженерів, техніків-землевпорядників, геодезистів за трудовими угодами приймали працівників, які мали спеціальності зоотехніка, медичної сестри, слюсаря з ремонту автомобілів, учителів, помічників машиніста тепловоза тощо.

    У той же час, додатково прийнятим у рамках виконання Постанови № 844 працівникам територіальних органів Держкомзему та його центрального апарату, які фактично не були задіяні до її виконання (кадровики, юристи, бухгалтери, внутрішній контроль тощо) виплачено заробітної плати за рахунок коштів Стабілізаційного фонду на загальну суму більше 500 тис. гривень.

    Не у найкращому стані перебуває у Держкомземі й організація контрольно-ревізійної роботи.

    Зокрема, незважаючи на неодноразові зауваження і рекомендації ГоловКРУ, до цього часу існує невідповідність організаційно-правових документів, що регламентують діяльність контрольно-ревізійного підрозділу Держкомзему нормативно-правовим актам з питань контрольно-ревізійної роботи вищого рівня.

    При цьому загалом у системі Держкомзему у 2009 році більш ніж у 6 разів знизились результативні показники контрольно-ревізійної роботи порівняно з 2008 роком.

    За результатами розгляду матеріалів ревізій правоохоронними органами вже порушено 7 кримінальних справ.

 

 

Інші статті розділу >>
Про нас | Мапа сайту | Додому | Контакти | Допомога | ЧАВО | Корисна інформація

(с) Громадська організація "Інформаційно-ресурсний центр "Реформування земельних відносин в Україні", 2008. Позиція авторів матеріалів, розміщених на сайті, може не співпадати з позицією ІРЦ "Реформування земельних відносин в Україні". Використання матеріалів сайту, автором або власником яких є ІРЦ "Реформування земельних відносин в Україні", дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на ІРЦ "Реформування земельних відносин в Україні"


QWER-team – разработка, продвижение сайтов, web дизайн